Deze vragenlijst omvat 3 vragen over de workshops waaraan u deelnam.

Uw antwoorden zullen ons beter helpen in het beantwoorden van de noden en de verwachtingen van organisaties op vlak van preventie.

Uw deelname is vertrouwelijk. Uw antwoorden worden met niemand gedeeld.

Reeds een welgemeende dank voor uw medewerking.